STAVBA&DESIGN

CO JE ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH ?

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH je autorské dílo, které transformuje představy a potřeby klienta, a to prostřednictvím architekta do papírové, či elektronické dokumentace tak, aby je mohla stavební firma - stavitel - realizovat. Návrhy realizují naši profesionální bytový architekti.

Architekt na základě konzultace s klientem navrhne a zpracuje dispoziční řešení bydlení, vnitřní uspořádání, specifikace materiálů, popř. i nábytek na míru.

Výsledkem je podklad, tzn. výkresy s rozměry, vedením elektro a celkovým uspořádáním bytu, které slouží stavební firmě pro realizaci rekonstrukce/stavby (případně slouží jako podklad pro výrobu nábytku na míru).

Plány od architekta jsou nezbytné nejen pro určení co nejpřesnější nabídky - ČÍM KVALITNĚJŠÍ JE ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH, TÍM LEVNĚJŠÍ A RYCHLEJŠÍ STAVBA.

REFERENCE
STAVBA&DESIGN

CO OBSAHUJE ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH REKONSTRUKCE ?

Architektonický návrh obsahuje:

  • návrh dispozičního řešení – okótovaný půdorys s popisky
  • návrh podlahových krytin, dveří, koupelny a wc, kuchyně, osvětlení a topných těles
  • návrh elektroinstalací, bouracích prací, výkres nově stavěných konstrukcí
  • rozkreslení truhlářských výrobků na míru vč. kót a popisu materiálů, vnitřní dělení – výkresy slouží jako zadání pro truhláře

 

Architektonický návrh vnímáme jako proces spolupráce mezi architektem, stavební firmou – zhotovitelem a klientem. To znamená, že projekt sám získá tři obhájce – architekta, zhotovitele a klienta.

Architekt – zasazuje se o to, jak prostory projektu fungují a navzájem spolupracují, prosazuje estetický pohled na stavbu.

Zhotovitel – stavební firma – obhajuje trvanlivost a bezpečnost, navrhuje případnou redukci nákladů a zefektivňuje stavbu.

Klient – obhajuje své nynější i budoucí potřeby, finanční realitu a všechny způsoby, jak mu má stavba do budoucna sloužit.

Součet všech těchto částí vytváří kreativní prostor pro nalezení nejlepších řešení: řešení, která uspokojí rozpočet, estetiku a stavitelnost najednou. I když k nám někteří z klientů přichází s již vybraným architektem, mnoho z nich také ne, a tehdy využijí architekta z našich řad. Jako zkušený partner vás provedeme celým procesem vašeho projektu, od snění, výběru architekta až po dokončení stavby.

Máme své vlastní architekty případně spolupracujeme se spoustou talentovaných architektů z CzechDecoTeam®, takže vás můžeme spojit s tím, jehož odbornost a styl jsou tím pravým řešením pro váš projekt.

STAVBA&DESIGN

JAK JEDNOTLIVÉ VÝKRESY MOHOU VYPADAT?

 

01 – STÁVAJÍCÍ STAV – výkres, který vznikne po zaměření stávajícího stavu nebo po překreslení staršího výkresu dodaného klientem a po jeho zkontrolování a překreslení

 

02 – NAVRHOVANÝ STAV (DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ) – obsahuje návrh řešení celého bytu či domu zahrnuje veškeré změny v příčkách jednotlivých místností, navrhuje umístění mobiliáře budoucího bytu či domu

 

03 – BOURACÍ KONSTRUKCE (také říkáme “Bouráky”) – výkres, na základě kterého je přesně dané, které příčky nebo stěny má stavba zbourat

 

04 – NOVÉ SVISLÉ KONSTRUKCE – výkres, který slouží stavbě, aby věděla, kde postavit nové příčky či předstěny

 

05 – NÁVRH KOUPELNY – obsahuje návrh obkladů, dlažeb, předpokládaný kladecí plán a zařizovací předměty, vč. jejich specifikace a umístění

 

06 – NÁVRH WC (v případě, že je samostatný) – obsahuje návrh obkladů, dlažeb, předpokládaný kladecí plán a zařizovací předměty, vč. jejich specifikace a umístění

 

07 – NÁVRH ELEKTRO (slaboproud/silnoproud) – výkres elektro, který vychází z dispozičního řešení a zohledňuje veškeré potřeby klienta na silnoproudé vedení jako jsou vývody světel, zásuvky a vypínače, rozvaděč (vč. jejich umístění) a současně slaboproudé jako jsou domácí zvonky, STA (domovní anténa), UTP kabeláž (počítačové rozvody) apod. Výkres je vždy přesně okótovaný.

 

08 – NÁVRH PODLAHOVÝCH KRYTIN – výkres, který definuje jednotlivé podlahové krytiny. Těmi mohou být např. dřevěné či laminátové podlahy, vinyly, ale také dlažby. Jednotlivé typy podlah mohou mít různou výšku a je nezbytné, aby stavba provedla pokládku jednotlivých podlah tak, aby k jejich napojení došlo přesně, bez použití přechodových lišt

 

09 – NÁVRH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ – výkres, který definuje jednotlivé podlahové krytiny. Těmi mohou být např. dřevěné či laminátové podlahy, vinyly, ale také dlažby. Jednotlivé typy podlah mohou mít různou výšku a je nezbytné, aby stavba provedla pokládku jednotlivých podlah tak, aby k jejich napojení došlo přesně, bez použití přechodových lišt

 

10 – NÁVRH SVÍTIDEL (v případě, že nabídka obsahuje) – výkres, který definuje jednotlivá svítidla v místnostech. V případě, že jsou zapuštěná (podomítková) projekt kalkuluje s prostorem ve stěně či stropě, aby pro ně bylo dostatek místa a bylo respektováno požárně-bezpečnostní řešení.

 

11 – NÁVRH KUCHYŇSKÉ LINKY – výkres, který znázorňuje dispoziční řešení kuchyně, její tvar, barevné a materiálové provedení. Klientům současně navrhujeme spotřebiče v kategorii kuchaně, kterou klient objednává. Na základě takových výkresů jsou truhláři schopni připravit projektovou dokumentaci, podle které je kuchyň následně vyrobena.

 

12 – NÁVRH VESTAVNÝCH SKŘÍNÍ, ŠATEN A OSTATNÍHO NÁBYTKU – výkres, který znázorňuje dispoziční řešení šaten a vestavných skříní, jejich tvar, barevné a materiálové provedení. Na základě takových výkresů jsou truhláři schopni připravit projektovou dokumentaci, podle kterých nábytek vyrobí a nainstalují.