stavba-design.cz

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Rady a postupy při stavbě nebo rekonstrukci

Kde nahlásit rekonstrukci bytu?

V případě, že podléhá rekonstrukce bytu stavebnímu povolení, musí být stavba ohlášena a to na SVJ ( sdružení vlastníků jednotek ) a stavební úřad, který sdružuje instituce které je nutné informovat. Jde především o památkáře, hasiče, odbor životního prostředí a odbor majetku. Včasnou konzultací zjistíte, jestli musíte o stavební povolení žádat.

Rekonstrukce bytu, upozornění pro sousedy?

Od 1.7.2020 existuje zákonná povinnost oznámit veškeré práce v domě na SVJ (sdružení vlastníků jednotek). Jedná se o povinnost oznamovací a sousedé vám nemohou takovou rekonstrukci zakázat.  Takové oznámení by mělo být dobře viditelné pro obyvatele bytovíého domu, ideálním místem je např. domovní nástěnka.

Rekonstrukce bytu bez stavebního povolení?

Stavební povolení není potřebné pro všechny typy rekonstrukcí nebo staveb. Stavební povolení není obecně potřeba v situaci, když se jedná o tzv. drobné úpravy. Stavební povolení nepotřebujete když:

  1. Nezasahujete do nosných konstrukcí
  2. Neměníte způsob užití bytové jednotky
  3. Když neměníte způsob vytápění.
Další informace ke stavebními povolení naleznete v článku Kdy je potřeba stavební povolení?

Kdy je potřeba mít stavební povolení?

Stavební povolení při rekonstrukci bytu je potřeba v situaci když se jedná o tzv. drobné úpravy bytové jednotky.

  1. Zasahujete do nosných konstrukcí
  2. Měníte způsob užití nemovitosti, např. když rekonstrukcí měníte byt v ordinaci lékaře atd. 
  3. Jakmile měníte způsob vytápění, např. z plynu na elektriku
Pro podrobnější informace si přečtěte článek na téma stavební povolení.

Rekonstrukce bytu bez projektu?

Rekonstrukce bytu resp. jakákoliv stavba je možná i bez projektu. Takovou možnost obecně NEDOPORUČUJEME. Peníze za zpracovanou projektovou dokumentaci jsou rozhodně dobře investované. Stavbou bez projektu můžete čelit těmto skutečnostem:

  1. Neočekávané náklady – díky nemožnosti sestavit pevný rozpočet může dojít k výraznému navýšení nákladů.
  2. Nedodržení termínu – může se prodloužit termín s ohledem na neočekávané komplikace.
  3. Spor mezi stavitelem a zákazníkem – v situaci kdy není u stavby zpracovaný projekt mohou běžně vzniknout sporné situace, kterým by se dalo projektem předcházet. Pro obě strany je 

Např. proč je dobré mít i projekt? Při rekonstrukci v objemu okolo 1 milionu korun se může úspora pohybovat okolo 150 000,-Kč. Cena projektové dokumentace se pohybuje na úrovni 5% ceny rekonstrukce. U nás zaplatíte při celkové rekonstrukci 2,5% ceny stavby nebo rekonstrukce.

Rekonstrukce bytu v památkové zóně?

Před rekonstrukcí bytu v památkové zóně je potřeba navštívit webové stránky NPÚ-Národního památkového ústavu, kde zjistíte jaký stupeň ochrany se vztahuje na vaši nemovitost.