Stavební firma | stavba&design

Stavební firma stavba-design LOGO
česká stavební společnost
AKTUÁLNĚ MÁME VOLNÉ KAPACITY. NEZÁVAZNĚ POPTAT

REVIZE ELEKTRO, KOMÍNŮ A PLYNU, KDY A JAK?

Kdy a jak provést revize v bytě nebo domě?

Revize v bytě a domě jsou tématem, které možná na chvíli přiměje vlastníky nemovitostí, aby záviděli nájemníkům. Ale nebojte! Díky našemu přehlednému článku budete mít jednou pro vždy jasno v tom, jaké revize a jak často jste ze zákona povinni ve svém bytě či domě dělat, a jaké naopak nemusíte.

Revizí elektroinstalace to pouze začíná

Majitelé nemovitostí musí ze zákona zajistit funkčnost a bezpečnost technických a požárně bezpečnostních zařízení v nich. Splnění této zákonné povinnost poté mohou doložit revizními zprávami. Taková zpráva by se vám hodila v případě vzniku požáru či úrazu, pokud by je šetřila policie nebo pojišťovna

V případě, že by byla příčinou neštěstí například závada na elektroinstalaci, budete to vy, kdo je za nehodu zodpovědný, pokud nemáte v ruce platnou a odbornou revizní zprávu. Pojišťovna by vám v takové situaci zkrátila nebo vůbec neposkytla pojistné plnění.

Povinné revize v bytu

Pokud je v bytovém domě zřízeno SVJ (společenství vlastníků jednotek), většinou se stará o revize za celý dům. Pokud jde o bytové družstvo, příslušné revize obstarává představenstvo. V případě, že takovéto zastoupení z nějakého důvodu nemáte nebo vám patří celý bytový dům, si budete muset hlídat níže uvedené revize.

Revize elektroinstalace

Pouze ve společných prostorách domu je vyžadována pravidelná revize rozvodů elektřiny. U rozvodů, které odpovídají současným technickým požadavků, stačí revize každých 5 let. U starších rozvodů se doporučuje častější revize (co 1-2 roky). V bytových jednotkách není pravidelná revize elektroinstalace ze zákona nutná, ovšem doporučuje se ji každých 5 let také provést, ve vašem vlastním zájmu.

Pozor, mezi elektroinstalaci se počítá také hromosvod. Pokud byl zřízen před 1. 2. 2009, vyžaduje revizi jednou za 5 let. Pro hromosvody instalované po uvedeném datu je vyžadována vizuální kontrola co 2 roky, úplná revize co 4. Dalším chytákem je, že pokud do hromosvodu udeří blesk, musíte udělat novou revizi.

Revize komínů

Pokud má váš bytový dům komín, musíte pravidelně zajistit kontrolu a čištění spalinových cest (komín). Poté záleží na konkrétním typu topení. Až na první případ musí kontrolu a čištění provádět odborně způsobilá osoba. Přehledný seznam jsme v drobné úpravě převzali z Bytovadruzstva.cz.

 • Pevná paliva do 50 kW:
   • Čištění spalinové cesty 2krát ročně – můžete provést svépomocí.
   • Kontrola spalinové cesty, výběr pevných znečišťujících částí a kondenzátu, čištění připojeného spotřebiče podle návodu výrobce – 1krát ročně.
 • Pevná paliva nad 50 kW: 
   • Kontrola a čištění spalinové cesty, výběr pevných znečišťujících částí a kondenzátu, čištění připojeného spotřebiče – 2krát ročně.
 • Kapalná paliva do 50 kW:
   • Kontrola a čištění spalinové cesty, výběr pevných znečišťujících částí a kondenzátu, čištění připojeného spotřebiče – 3krát ročně u čištění spalinové cesty, v dalších případech 1krát ročně.
 • Kapalná paliva nad 50 kW:
   • Kontrola a čištění spalinové cesty, výběr pevných znečišťujících částí a kondenzátu, čištění připojeného spotřebiče – 1krát ročně, u čištění spotřebiče nejméně podle návodu výrobce
 • Plynná paliva do 50 kW:
   • Kontrola a čištění spalinové cesty, výběr pevných znečišťujících částí a kondenzátu – 1krát ročně.
 • Plynná paliva nad 50 kW:
   • Kontrola a čištění spalinové cesty, výběr pevných znečišťujících částí a kondenzátu, čištění spotřebiče – 1krát ročně, u čištění spotřebiče nejméně podle návodu výrobce.

Revize plynového kotle a rozvodů

Jestliže je v domě zaveden plyn, jsou majitelé nebo společenství vlastníků povinni provádět kontrolu plynových zařízení (kotle) každý rok. Tu může provést pracovník pověřený provozovatelem, který je proškolen k obsluze zařízení, ovládá bezpečnostní předpisy a požární řád. Ovšem provozní revizi provádí pouze specializovaný revizní technik, a to každé tři roky.

Revize elektrospotřebičů

Revizi nepřipevněných elektrických spotřebičů, jako prodlužovací kabely, lednice, notebook atd., jsou povinni zajišťovat podnikatelé a OSVČ, pokud tyto elektrospotřebiče jsou na jejich pracovišti. Majitelů bytů se tato problematika tedy netýká.

Požární bezpečnost a plynová zařízení

Majitel bytového domu nebo jiná způsobilá oprávněná osoba musí také jednou ročně zkontrolovat provozuschopnost:

 • hasicích přístrojů, 
 • hydrantů, 
 • nouzového osvětlení, 
 • elektrické požární signalizace, 
 • nouzového osvětlení, 
 • větrání únikových cest,
 • požárního větrání 
 • a zařízení pro odvod kouře a tepla.

Povinné revize v rodinném domě

U rodinných domů jsou zákony trochu benevolentnější. Majitelé rodinných domů nemusí po úvodní revizi ze zákona provádět pravidelné revize plynu, elektroinstalací ani hromosvodů (ačkoliv se to doporučuje, protože to výrazně snižuje riziko např. požáru.) Pravdou ale je, že pojišťovny často dávají pravidelné revize do svých vlastních podmínek. Proto si musíte vždy pojistnou smlouvu podrobně přečíst.

Revize kotlů na tuhá paliva

Od roku 2016 je tato revize pro majitele rodinných domů zákonnou povinností každé tři roky.

Revize plynových kotlů

Tyto revize nejsou ze zákona povinné, ale je dobré je nechat kontrolovat, protože zákon nařizuje spotřebiče užívat bezpečně. Většina nových spotřebičů má pravidelnou kontrolu navíc uvedenou v návodu. Plynové kotle je ve většině případů dobré nechat seřídit a vyčistit jednou za rok. Jinak by vám neplatila záruka a pojišťovna by vám nemusela vyplatit plnění.

Revize komínu

Nechat vyčistit komín je nutnost. Správně byste si domů měli pozvat kominíka alespoň jednou ročně, ideálně mezi topnými sezónami. Pokud komín nepoužíváte, nemusíte jej nechat kontrolovat, ale musí být jasně označen za nefunkční a chráněn před deštěm.

Oblíbené články

Další články

Služby

Reference

POPTEJTE NÁS

Nechcete vyplňovat formulář?
Zavolejte nám: +420 770 100 001.